Projecte educatiu del menjador

Durant el temps de lleure de migdia els i les monitores porten a terme el projecte educatiu que treballen juntament amb l’empresa Scolarest.