Criteris d’avaluació d’Ed. Infantil

L’equip de mestres dels vostres fills/es us volem donar a conèixer els aspectes que treballarem amb ells/es durant aquests cursos (P3-P4-P5).

 1. Reconèixer les parts del propi cos i seves  possibilitats Expressar les pròpies emocions .
 2. Participar en el joc, i assimilar sensacions referides a l’espai i al temps i amb una comprensió progressiva de la necessitat d’unes normes.
 3. Tenir interès en els altres i establir relacions afectives positives.
 4. Ser autònoms en la seva propia cura, les tasques escolars i la relació amb els altres.
 5. Identificar característiques de l’entorn natural, social i cultural, i comunicar les observacions verbalment o gràficament.
 6. Fer anticipacions i comparacions a través de l’experimentació.
 7. Aplicar estratègies de càlcul, comparar, ordenar, classificar i verbalitzar-ho.
 8. Usar el llenguatge oral, el gest i les imatges per expressar idees, desitjos, sentiments i emocions. Escoltar, participar i respectar els altres en situacions de conversa.
 9. Mostrar interès per la descoberta entre el llenguatge oral i l’escrit. Iniciar-se en la lectura i l’escriptura natural. Crear de manera individual i col·lectiva petits textos i dibuixos.
 10. Manifestar les habilitats necessàries per poder escoltar, observar, interpretar i crear en els diferents llenguatges: verbal, corporal, plàstic, musical, matemàtic i audiovisual, i incorporar la iniciació als instruments tecnològics (TIC).
 11. Llenguatge musical: gaudir del cant, mostrar sensibilitat musical i interès en l’escolta, participar a les danses, reconèixer i interpretar les qualitats del so, utilitzar correctament i tenir cura dels instruments de l’aula.

Podeu veure les activitats, acompanyades d’imatges, que els nens del cicle infantil van fent al llarg del curs escolar en els blogs de P3 P4 i P5