Criteris d’avaluació de primària

Els aspectes que treballarem durant aquests cursos són els següents.

GENERALS

 • Accepta i respecta les normes.
 • Participa a classe.
 • Es mostra tolerant.
 • Es mostra alegre.
 • Es mostra segur/a.
 • S’autocontrola.
 • Es mostra sensible.
 • Es mostra comunicatiu/iva amb el mestre/a.
 • És respectuós amb el mestre/a.
 • És obedient a les indicacions del mestre/a.
 • Està ben acceptat/da entre els companys.
 • És respectuós/osa amb els seus companys.
 • Es mostra agressiu/iva.
 • Es manifesta actiu/iva davant dels aprenentatges.
 • És constant davant del treball.
 • Realitza els seus treballs amb força autonomia.
 • S’esforça en presentar els seus treballs nets i polits.
 • Demana ajut quan el necessita.
 • Acaba el treball en el temps establert.
 • Respecta el moment de treball dels altres.
 • És capaç de treballar cooperativament en les tasques de grup.
 • Compleix les tasques i càrrecs encomanats.
 • Cuida el seu aspecte personal.
 • Es mostra ordenat/ada.
 • Té cura del material d’ús comú.
 • Sap escoltar als altres.
 • Porta fets els treballs de casa.
 • És puntual en arribar a l’escola.
 • Sap buscar i obtenir informació.
 • És capaç de buscar informació en diferents fonts.
 • Mostra capacitat de resum i síntesi.

CRITERIS ESPECÍFICS

Cicle Inicial

Cicle Mitjà

Cicle Superior

Podeu veure les activitats, acompanyades d’imatges, que els nens de primària van fent al llarg del curs escolar en els blogs de Cicle Inicial (1r i 2n) Cicle Mitjà (2n 3r) i Cicle Superior (5è i 6è)