Menjador

El menjador no és només un servei que oferim a les famílies, sinó que també forma part de l’educació dels nostres alumnes, és per això que es treballen tots els hàbits relacionats amb aquest àmbit: alimentaris, higiènics i socials, adequats a les diferents edats.

L’Escola ofereix als seus alumnes el servei de menjador durant tots els dies del curs escolar, on els menjars són elaborats en la pròpia cuina de l’escola seguint els menús elaborats i revisats periòdicament amb el suport d’un especialista en dietètica infantil i juvenil.

Objectius del servei de menjador

  • Millorar els hàbits alimentaris.
  • Aprendre què és una dieta equilibrada.
  • Tenir cura de la seva higiene personal.
  • Establir relacions positives i adquirir la capacitat de participació en la vida col·lectiva.
  • Ajudar els nens i nenes a establir i mantenir relacions personals positives i esdevenir capaços de participar en la vida del grup.
  • Recolzar l’equilibri emocional i l’autonomia personal dels nens i nenes.

Organització del servei de menjador

Del servei de menjador es pot fer ús de manera fixa o esporàdica. Si esteu interessats a fer ús d’aquest servei, o per qualsevol consulta, dirigiu-vos a la Milagros que és la persona responsable del menjador, al telèfon 683 323 751.

En cas de prescripció facultativa, la cuina elabora menjars específics. Si cal que un alumne dini de règim caldrà que aviseu a la coordinadora del menjador a primera hora del matí. Recordeu-vos de dir si el règim és astringent o restringent.

Els nens i nenes de Infantil comencen a dinar a les 12.30h. Després de dinar els de P-3 dormen als llitets de l’aula de Psicomotricitat, els de P-4 i P-5 surten al pati.

Els nens i nenes de Primària dinen a partir de les 13h i després poden anar a jugar al pati o fer activitats fins a les 15h, moment de començar les classes.

Full d’inscripció

Beques Menjador