Presentació

OFERTA EDUCATIVA

L’escola La Florida és una escola pública que imparteix classes d’educació Infantil i primària, amb dues línies de P3 fins a 6è.

La nostra escola té ja més de quaranta anys i va ser renovada en el 2007.

Els eixos principals de l’escola i de tot l’equip docent són aconseguir l’ èxit educatiu de tot l’alumnat i la nostra contribució a la cohesió social de la societat a través de l’aprenentatge de la convivència que fan els nens i nenes a l’escola.

SERVEIS ESCOLARS

A través de l’AMPA es gestiona el Servei d’Acollida (matí: de 7:30h a 9:00h per educació infantil i primària) així como totes las Activitats Extraescolars.

Servei de menjador, amb cuina pròpia i amb activitats educatives i de descans incloses, de 12:30h a 15:00h de la tarda per educació infantil i de 13:00h a 15:00h per educació primària. De la coordinació del serveis s’encarrega l’empresa Scolarest