Consell Escolar

És el màxim òrgan de decisió que té l’escola. Hi ha representats del sector famílies, del professorat, de l’administració local, del personal d’administració i serveis, de l’AMPA i de l’equip de gestió.

 

Tasques i funcionament

El Consell Escolar aprova, fa el seguiment i valora totes les activitats que es fan a l’escola. Tant les que es fan dins l’horari lectiu com les que es fan fora d’aquest horari (sortides, colònies, activitats complementàries, conferències, festes, etc.) Aprova el pressupost de l’escola i la seva liquidació. Aprova els projectes generals de l’escola. Exerceix un seguiment de les comissions, dels serveis, de la matrícula i de qualsevol altre aspecte general i d’interès per a tota l’escola.

El Consell reflexiona conjuntament les seves propostes i tracta d’arribar a un consens entre els seus membres. En alguns casos es vota per acabar de decidir una proposta, però no és la pràctica habitual.

Composició del Consell

Podeu posar-vos en contacte amb qualsevol dels membres del Consell Escolar si teniu qualsevol aspecte que considereu d’interès que el Consell el discuteixi, ja sigui personalment o mitjançant el correu electrònic a8028436@xtec.cat