Autoritzacions

Autorització anar sols a casa

Autorització recollida alumnat

Autorització d’imatge

Autorització medicaments

Autorització anar sols a casa

Normativa Escola